ĐIỀU KIỆN – ĐIỀU KHOẢN 888B

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chúng tôi giữ quyền điều chỉnh Điều khoản và Điều Kiện (bao gồm cả tài liệu liên quan) bất cứ khi nào cần thiết. Trong trường hợp các sửa đổi không ảnh hưởng đáng kể, chúng tôi có thể quyết định không thông báo trước. Tuy nhiên, các thay đổi quan trọng đối với Điều khoản sẽ được thông báo trước cho bạn. Có khả năng chúng tôi sẽ yêu cầu xác nhận sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản mới trước khi thực hiện các sửa đổi.

Trong trường hợp bạn phản đối bất kỳ điều chỉnh nào, bạn có trách nhiệm ngưng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức, và các Điều khoản chấm dứt được áp dụng như mô tả dưới đây.

Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi về Điều khoản. Đối với các đơn cược chưa được kết toán trước khi Điều khoản mới có hiệu lực, chúng tôi sẽ áp dụng Điều khoản cũ để kết toán.

NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của nhà cái 888b, bạn đồng ý với các điều khoản sau:

 • Bạn phải trên 18 tuổi và có khả năng pháp lý để ký kết thỏa thuận với chúng tôi.
 • Công ty không phản đối tính hợp pháp của dịch vụ cá cược trực tuyến tại các khu vực pháp lý khác.
 • Bạn đang ở quốc gia nơi dịch vụ cá cược được coi là hợp pháp, và bạn chịu trách nhiệm đảm bảo tính an toàn và hợp pháp của bản thân (nếu cần, hãy tìm kiếm tư vấn pháp lý tại địa phương).
 • Bạn chỉ được phép gửi và rút tiền khi bạn là chủ thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hoặc sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đăng ký.
 • Bạn có khả năng chi trả đầy đủ cho các đơn cược của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn phải hành động như một cá nhân, không ủy quyền cho bên thứ ba hoặc sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào.
 • Trong quá trình đặt cược, bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã nạp, và bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mất mát đó.
 • Dịch vụ phải được sử dụng cho mục đích cá cược hợp pháp và bạn không được thao túng thị trường hoặc thành phần nào trên trang web của chúng tôi.
 • Khi đặt cược, bạn không được sử dụng thông tin vi phạm luật pháp của quốc gia nơi bạn đặt cược.
 • Bạn phải giao dịch với chúng tôi một cách trung thực và không thực hiện hành động để đảo ngược giao dịch và tránh trách nhiệm pháp lý.
 • Không được chuyển tiền giữa các tài khoản người chơi.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị lập trình nào để gian lận hoặc phá vỡ dịch vụ.
 • Không được sử dụng dịch vụ để làm ảnh hưởng quá mức đến hoạt động của các khách hàng khác hoặc công ty chúng tôi.
 • Không được sử dụng dịch vụ để quảng cáo. Các liên kết và hình thức quảng cáo có thể bị xóa mà không cần thông báo trước.
 • Không được bán hoặc chuyển giao tài khoản của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, và ngược lại.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các điều khoản sau đây sẽ được áp dụng:

 • Để đảm bảo tính toàn vẹn của dịch vụ và vì các lý do hoạt động khác, chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký mà không cần phải giải thích rõ lý do.
 • Bạn cần điền mẫu đăng ký, đọc và chấp nhận các điều khoản trước khi sử dụng dịch vụ. Trước khi bắt đầu đặt cược, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính thông qua các biện pháp nhất định.
 • Bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về bản thân để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Bạn cũng có trách nhiệm cập nhật thông tin liên lạc trên tài khoản.
 • Mỗi người dùng chỉ được phép đăng ký một tài khoản. Việc sử dụng thông tin giả mạo hoặc thông tin cá nhân của người khác sẽ dẫn đến việc đóng tài khoản.
 • Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp thông tin bên thứ ba để xác minh giá trị tài chính và danh tính của bạn.
 • Bảo mật mật khẩu là trách nhiệm của bạn. Nếu có bất kỳ hoạt động bất thường nào, chúng tôi có quyền đình chỉ tài khoản cho đến khi xác minh thông tin.
 • Nếu thông tin liên lạc giữa bạn và chúng tôi bị tấn công, bạn cần báo cáo ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
 • Chúng tôi không có nghĩa vụ mở tài khoản và có quyền từ chối mở tài khoản mà không cần phải giải thích.
 • Khi tiếp nhận yêu cầu đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể đóng hoặc tạm ngừng Tài khoản của bạn và hoàn trả số dư vì các lý do sau:

 • Bạn không tuân thủ các Điều khoản;
 • Để bảo vệ tính toàn vẹn hoặc công bằng của Dịch vụ hoặc vì các lý do hợp lý khác. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể không thông báo trước. Trong trường hợp khóa Tài khoản và số dư không đủ để chi trả phí gửi trả tiền cho Khách hàng, số tiền đó sẽ bị mất.
 • Chúng tôi có thể tịch thu số tiền có sẵn trong Tài khoản của bạn và từ chối nhận khiếu nại nếu:
 • a. Bạn đã vi phạm Điều khoản;
 • b. Tài khoản của bạn hoạt động trái phép.
 • Chúng tôi có thể đình chỉ Tài khoản nếu phát hiện gian lận hoặc việc sử dụng hệ thống được thiết kế để lợi dụng ứng dụng và phần mềm của chúng tôi.
 • Chúng tôi có quyền nghi ngờ và hoàn trả toàn bộ tiền nạp cho Tài khoản Khách hàng mà không cần thông báo trước.
 • Chúng tôi có quyền từ chối, cấm, hạn chế hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn cược nào vào bất kỳ lúc nào vì mọi lý do, bao gồm cả các đơn cược được cho là gian lận để tránh giới hạn đặt cược và quy định hệ thống của chúng tôi.
 • Nếu Tài khoản của bạn bị đóng mà không tuân thủ, chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn cược của bạn.
 • Nếu có bất kỳ khoản tiền nạp nào gửi nhầm vào Tài khoản của bạn, chúng tôi giữ quyền thông báo và rút số tiền đó ra khỏi Tài khoản của bạn.
 • Tài khoản của bạn sẽ bị khóa kích hoạt nếu: a. Không có đăng nhập hoặc hoạt động đặt cược nào trong mười hai tháng liên tiếp trở lên. b. Trong tháng thứ 11 không hoạt động, chúng tôi sẽ thông báo về việc khóa kích hoạt Tài khoản của bạn. Nếu không hoạt động đến ba mươi tháng, chúng tôi sẽ trả lại toàn bộ số dư và đóng Tài khoản của bạn. Nếu không thể gửi tiền và không thể liên lạc được, số tiền sẽ do chúng tôi nắm giữ.

GIAO DỊCH RÚT TIỀN

Bạn có thể tận hưởng việc rút một phần hoặc toàn bộ Số dư Tài khoản của mình, với giới hạn giao dịch tối đa được quy định tại mục Phương thức giao dịch. Có thể phát sinh một số lệ phí khi bạn quyết định thực hiện rút tiền.

Để đảm bảo tính an toàn tuyệt đối, chúng tôi giữ quyền yêu cầu xác minh danh tính trước khi xử lý bất kỳ yêu cầu rút tiền nào từ Tài khoản của bạn.

Giao dịch rút tiền chỉ thực hiện thành công khi tiền tệ của Tài khoản thanh toán của bạn là Việt Nam đồng.

Tất cả các số tiền rút sẽ được chuyển đến Tài khoản thanh toán mà bạn đã đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi cũng giữ quyền chỉ cho phép rút tiền thông qua một số phương thức thanh toán cụ thể dưới những điều kiện cụ thể.

Nếu bạn đặt yêu cầu rút tiền nhưng Tài khoản của bạn không thể truy cập được, không hoạt động hoặc bị khóa, hãy liên hệ ngay với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.

TÌNH HUỐNG PHÁT SINH ĐẶC BIỆT

Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc lỗi trong hệ thống hoặc quy trình của chúng tôi, tất cả các đơn cược sẽ bị tạm ngưng. Chúng tôi kêu gọi bạn thông báo ngay lập tức nếu bạn phát hiện bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ.

 • Nếu Hệ thống sòng bạc từ bên cung cấp Dịch vụ thứ ba gặp sự cố hoặc ngắt kết nối, dẫn đến lỗi trong tính toán tỷ lệ cược, tiền thưởng trả lại, tiền nạp và rút, chúng tôi giữ quyền vô hiệu hóa cược của bạn tại sòng bạc đó. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn trả cho bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải khi sử dụng Dịch vụ của bên cung cấp Dịch vụ thứ ba.
 • Chúng tôi cam kết giảm thiểu lỗi trong việc cung cấp bảng tỷ lệ cược. Tuy nhiên, nếu bảng kèo có lỗi do con người hoặc sự cố hệ thống và đặt cược vẫn được chấp nhận, chúng tôi giữ quyền hủy bỏ đơn cược đó và hoàn lại tiền cho người chơi.
 • Trong trường hợp sự cố trong Giao dịch rút tiền dẫn đến việc chuyển số tiền nhiều hơn mức thực tế, chúng tôi giữ quyền thu hồi số dư đó từ Tài khoản của bạn.
 • 888b có quyền giới hạn, hủy bỏ và từ chối đặt cược nếu chúng tôi xác định rằng có gian lận hoặc lợi dụng hệ thống của chúng tôi.
 • Công ty không chịu trách nhiệm đối với sự cố máy chủ, lag hoặc các vấn đề kỹ thuật/chính trị khác liên quan đến trò chơi. Yêu cầu hoàn tiền sẽ được xem xét và quyết định bởi chúng tôi.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến trang web, bao gồm:

a. Đường truyền dữ liệu chậm hoặc gián đoạn;

b. Mất hoặc hỏng dữ liệu;

c. Lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung;

d. Lỗi lạm dụng nội dung trang web của bất kỳ đối tượng có hành vi phá hoại.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi thực hiện giao dịch dưới tên và logo đã được đăng ký thương hiệu của chúng tôi – 888b.llc. Việc sử dụng trái phép nhãn hiệu và logo của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm pháp lý. Trang web https://888b.llc/  là tài sản của chúng tôi và mọi việc sử dụng URL trái phép trên trang web hoặc nền tảng kỹ thuật số mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều bị cấm.

Giữa chúng tôi và bạn, chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của các quyền trong Dịch vụ, công nghệ, phần mềm và hệ thống kinh doanh, cũng như tỷ lệ cược.

Tài khoản và dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp không được sử dụng cho mục đích thương mại cá nhân của bạn.

Bạn không được sử dụng URL, nhãn hiệu, tên thương mại, hoặc bất kỳ yếu tố thương mại nào của chúng tôi cho sản phẩm hoặc dịch vụ không thuộc sở hữu của chúng tôi. Hành động này có thể tạo ra sự nhầm lẫn cho khách hàng và gây ảnh hưởng đến danh tiếng của 888b.llc.

Trừ khi có quy định rõ trong Điều khoản này, cả 888b.llc và Cơ quan cấp phép không cấp cho bạn bất kỳ quyền, giấy phép, quyền sở hữu hay bất kỳ quyền nào khác đối với hệ thống, nhãn hiệu và tất cả các quyền khác của chúng tôi và Cơ quan cấp phép.

Bạn cam kết không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công nào để giám sát hoặc sao chép trang web hoặc Dịch vụ. Mọi hành vi sao chép hoặc sử dụng trái phép có thể làm chứng minh trong quá trình pháp lý.

KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

 • Mọi mối quan tâm hoặc câu hỏi về Điều khoản có thể được giải quyết bằng cách liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.
 • Đối với những người chưa từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý khi có phản ánh hoặc khiếu nại.
 • Khách hàng không hài lòng về đơn cược đã kết toán cần cung cấp chi tiết khiếu nại cho Bộ phận Chăm sóc Khách hàng, và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng.
 • Đơn khiếu nại phải được nộp trong vòng 3 ngày kể từ ngày đơn cược được kết toán, và chúng tôi cam kết giữ thông tin này an toàn.
 • Trong trường hợp tranh chấp, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng sẽ cố gắng giải quyết, nếu không thành công, vấn đề sẽ chuyển đến cấp quản lý theo Quy trình Khiếu nại của chúng tôi.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại tới thông tin liên lạc chính của chúng tôi hoặc thông qua Cơ quan Cấp phép nếu không hài lòng với giải quyết hiện thời.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Theo quy định hiện hành, chúng tôi sẽ không đền bù tổn thất hoặc thiệt hại có thể tránh được khi không thực hiện nghĩa vụ theo Điều khoản, trừ khi chúng tôi lạc quan về việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu:

a. Là lỗi của bạn;

b. Do bên thứ ba không liên quan đến chúng tôi (ví dụ như sự cố mạng hoặc hiệu suất kết nối mạng của máy tính của bạn);

c. Xuất hiện bất kỳ sự kiện nào mà cả chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đều không thể lường trước.

Trong trường hợp chúng tôi phải chịu trách nhiệm, tổng trách nhiệm pháp lý không vượt quá giá trị đơn cược bạn đã thực hiện. Chúng tôi khuyên bạn:

a. Kiểm tra khả năng tương thích của trang web với thiết bị của bạn trước khi sử dụng;

b. Áp dụng biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ khỏi chương trình hoặc thiết bị có hại (ví dụ như cài đặt phần mềm chống virus).

XỬ LÝ GIAN LẬN

Chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp hình sự theo luật quốc tế về gian lận đối với bất kỳ Khách hàng nào liên quan đến hành vi gian lận, không trung thực hoặc vi phạm pháp luật. Khoản tiền trong Tài khoản của Khách hàng sẽ bị thu giữ khi có nghi ngờ hoặc tình huống thực sự phát sinh. Khách hàng phải bồi thường và chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí, phí, hoặc tổn thất do hành vi gian lận, không trung thực hoặc vi phạm của họ.